גרירה מראשון לדימונה

בתאריך 29/09/2016 גרר צוות 247

קיבל פנייה על לקוח המעוניין בגרירת רכב פרטי מראשון לדימונה.

לאחר שחישב עלות גרירה פנה לגרר יוסי.

הפנייה הסתיימה בהצלחה.

גרר 247

חייגו לגרר פנוי