יום הולדת שמח גרר הנגב

גרר 247 מחירון גרר,

מאחל יום הולדת שמח לגרר הנגב לרגל יש הולדתו.

המון אשור ועושר בריאות ופרנסה טובה,

מצוות 247

חייגו לגרר פנוי