גרירה מבית עזרא לאשדוד

בתאריך 15/10/2016

גרר 247 קיבל בקשת גרירה, לגרירת הרכב לכ 10 קילומטר

לאחר בדיקה, מול הגרריסטים המנויים באתר גרר שמשון ביצע את הגרירה.

גרר שמשון

חייגו לגרר פנוי